Privacy Statement & Disclaimer
Privacy Statement & Disclaimer

Officieel partner

Privacy Statement & Disclaimer

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Techniparts B.V.

1 August 2018, privacyverklaring

Via onze webshop worden privacygevoelige of persoonsgegevens verwerkt. Techniparts B.V. hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en neemt zorgvuldigheid in acht bij het verwerken en beschermen van persoonsgegevens.

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • duidelijk onze doeleinden specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, door gebruik te maken van deze Privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • eerst om expliciete toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en wij eisen hetzelfde van partijen die in
 • opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Techniparts B.V. is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring leggen we uit wat voor soort persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden binnen onze webshop www.techniparts-online.com. Wij raden u aan deze aandachtig te lezen.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij precies van u verzamelen, kunt u contact opnemen met Techniparts B.V..

Afhandelen van uw bestelling Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens bij het afhandelen van uw bestelling. Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met de bezorgdienst om uw bestelling te laten bezorgen. We kunnen ook informatie over uw betaling verkrijgen van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, factuuradres, NAW-gegevens en ip-adres. Deze gegevens hebben wij nodig vanwege onze overeenkomst met u. Wij bewaren deze informatie totdat uw bestelling is afgerond. Bepaalde soorten persoonsgegevens worden langer bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. (de wettelijke bewaartermijn).

Verstrekking aan derden Wij werken samen met andere organisaties die uw persoonlijke gegevens kunnen ontvangen.

Registratie Bepaalde functies van onze service vereisen dat u zich vooraf registreert. U moet wat informatie over uzelf verstrekken en een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen voor het account dat we voor u zullen opzetten.

Hiervoor gebruiken wij uw ip-adres, NAW-gegevens, betalingsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze gegevens hebben wij nodig vanwege onze overeenkomst met u. We bewaren deze informatie totdat u uw account sluit.

Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet bij elk bezoek aan onze website opnieuw hoeft in te vullen en om contact met u op te kunnen nemen in verband met de uitvoering van de overeenkomst. U kunt uw accountgegevens op elk moment aanpassen.

Verstrekking aan derden Wij werken samen met andere organisaties, die uw persoonsgegevens kunnen ontvangen.

Contactformulier en nieuwsbrief

                U kunt ons contactformulier gebruiken om vragen te stellen of een verzoek te doen.

Hiervoor gebruiken wij uw ip-adres, betalingsgegevens, factuuradres, e-mailadres, NAW-gegevens en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. We bewaren deze informatie totdat we er zeker van zijn dat u tevreden bent met onze reactie.

Om geïnteresseerden te informeren over onze producten en/of diensten hebben wij een nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. U kunt hiervoor ook uw account gebruiken.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wij bewaren deze informatie totdat u uw abonnement opzegt.

Verstrekking aan derden Wij werken samen met andere organisaties, die uw persoonsgegevens kunnen ontvangen.

Statistieken en profilering Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. Deze statistieken helpen ons om u bijvoorbeeld alleen informatie te laten zien die voor u relevant is. We kunnen persoonlijke gegevens combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard respecteren wij te allen tijde uw privacy. Als u niet wilt dat wij deze statistieken bijhouden, laat het ons dan weten.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, NAW-gegevens, ip-adres en factuuradres. Deze gegevens hebben wij nodig vanwege onze overeenkomst met u. Deze gegevens bewaren we één jaar.

Verstrekking aan derden Wij werken samen met andere organisaties, die uw persoonsgegevens kunnen ontvangen.

Promotie Buiten de advertenties op de website kunnen wij u informeren over nieuwe producten of diensten:

 • via e-mail
 • via social media

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze promotionele communicatie. Elke e-mail bevat een annuleringslink. Op sociale media kunt u ons blokkeren of de annuleringsoptie gebruiken. U kunt ons ook informeren via uw account.

Locatie gegevens Indien nodig kunnen we uw locatiegegevens (GPS) verzamelen. Als dat het geval is, wordt u vooraf om toestemming gevraagd.

Deze locatiegegevens en andere gegevens kunnen ook worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van de navigatie-/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. We hebben geen controle over hun acties. Wij raden u aan de toepasselijke privacyverklaring van de betreffende aanbieder te lezen.

Publicatie We zullen uw klantgegevens niet publiceren.

Advertenties Op onze webshop worden generieke advertenties weergegeven. Hiervoor verzamelen we geen persoonsgegevens, dus we kunnen niet weten of je deze leuk vindt of niet. .

Verstrekken van gegevens aan derden Behalve aan de hierboven genoemde partijen, verstrekken wij uw persoonsgegevens in geen geval aan andere bedrijven of organisaties, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer de politie bij een vermoeden van een misdrijf toegang tot persoonsgegevens eist).

Statistieken Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webshop

Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om bezoekers op onze website te volgen en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben de verwerkersovereenkomst van Google geaccepteerd. Wij staan Google niet toe de via Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten, en wij laten de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verminderen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in de beveiliging van uw persoonsgegevens. We vernieuwen onze beveiligingsmaatregelen om een veilige opslag van persoonsgegevens te garanderen en bij te houden wat er mis kan gaan.

Functionaris voor gegevensbescherming We hebben een zogenaamde functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor privacyzaken binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is D. Witvoet en is per e-mail (info@techniparts-online.com) of telefoon (0384601232) bereikbaar voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage en wijziging van uw gegevens U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over ons privacybeleid of uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen.

U heeft het volgende recht:

 • Op de hoogte zijn van welke persoonsgegevens we hebben en waarvoor we deze gebruiken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren;
 • Het laten corrigeren van onjuiste gegevens;
 • Verzoek om verouderde persoonsgegevens te verwijderen;
 • Uw toestemming intrekken;
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk maakt wie je bent, zodat we zeker weten dat we de gegevens van de verkeerde persoon niet aanpassen of verwijderen.

Klachten Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de instantie. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact details Techniparts B.V. Rondweg 26 8091XB Wezep info@techniparts-online.com 384601232

Disclaimer

Inhoud

Hoewel Techniparts altijd werkt aan het onderhouden van een betrouwbare website met actuele informatie, kan Techniparts niet altijd garanderen dat alle gegeven informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen of de informatie in de context waarin deze wordt gebruikt. Techniparts neemt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect door het gebruik van deze website. Techniparts aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor onjuiste informatie van derden* waarnaar wordt verwezen. Techniparts kan geen garantie geven voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks van deze website leiden naar derden waarop Techniparts geen invloed heeft. Techniparts kan dan ook geen enkele garantie geven over de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op deze website van de derde partij.

Privacy

Alle gegevens die u invoert, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt. Dit betekent ook dat Techniparts uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden zal sturen.
Lees meer in ons Privacybeleid.

Auteursrechten

Niets op deze website mag worden overgenomen zonder toestemming van Techiparts B.V.

Juridische geldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer zal worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie met betrekking tot deze website. Wanneer bepaalde uitspraken op deze website onjuist en/of in strijd met de wet zijn, heeft dat geen invloed op de overige uitspraken elders op deze website.

Webshop laten maken door Dotsimpel